Zarząd i wykaz członków towarzystwa.

Zarząd :

Jacek Nowak - Prezes Zarządu
Adam Głaczyński - Wiceprezes Zarządu
Błażej Burkacki - sekretarz
Stanisława Urjasz - skarbnik
Jan Krygowski - członek Zarządu

Wykaz członków towarzystwa:

1. Białorucki Rafał
3. Burda Marian
4. Burkacki Błażej
5. Dublański Łukasz
6. Frączek-Burkacka Jolanta
7. Głaczyński Adam

8. Gruba Anna

9. Gruba Jakub

10. Gubernat Grażyna

11 Guniewska Krystyna
12. Kolano Elżbieta

13. Kowalska Marzena
14. Krygowski Jan
15. Małek Roman
16. Mazurkiewicz Tadeusz

17. Mrozik Kazimierz

18. Mrozik Maria
19. Nowak Jacek
20. Pietrasz Tadeusz
21. Rabizo-Birek Magdalena

22. Rybka Zbigniew

23. Stöcker Krystyna

24. Szarek Michał

25. Urjasz Stanisława
26. Witaszewski January
27. Woźniak KrzysztofHonorowi członkowie
1. Józef Gazda